Sykmeldt via video

Regjeringen vil tillate sykmelding etter e-konsultasjon: – Både NAV og helsetjenestene har gitt uttrykk for positive erfaringer med e-konsultasjon, som kan gjøres over telefon, video eller skriftlig kontakt. Derfor vil vi gjøre ordningen permanent, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. Det skriver Dagens medisin.

I en proposisjon til Stortinget, foreslår Arbeids- og inkluderingsdepartementet endring i folketrygdloven slik at leger kan gi sykmelding etter e-konsultasjon i tilfeller hvor pasienten og diagnosen er kjent for legen.

– E-konsultasjon er effektivt og fleksibelt for både pasienter og fastleger. Nå kan pasienter som legen allerede kjenner godt slippe å reise til et legekontor, noe som kan oppleves som en unødig byrde når en er syk, uttaler arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen i en pressemelding. Du kan lese hele saken her

A doctor with stethoscope coming out of a computer and examining a mature patient, EPS 8 vector illustration

Del