Svenskene misunnelige på Norge

– Vi skulle gjerne hatt tilsvarende opplegg som dere i Norge. I Sverige har staten fraskrevet seg alt ansvar, sier Marie Olsson.

Marie Olsson

Tekst: Krister Olsen

Som i Norge la myndighetene i Sverige stort press på befolkningen for å vaksinere seg mot svineinfluensa i 2009. I Norge har Staten erkjent ansvar. Så er ikke tilfelle i Sverige, ifølge Olsson, som er nestleder for den svenske Pasientföreningen, en forening for pasienter som har fått narkolepsi etter Pandemrix-vaksinen.

– Vi er ikke tilfreds med erstatningsopplegget i Sverige. Her er vi dårligst i Norden, sier Olsson.

I Sverige er det to pasientforeninger for narkolepsi-pasienter. Den Olsson er nestleder i, er kun for Pandemrix-ofrene. Denne foreningen får tre millioner kroner i statsstøtte.

Protesterer mot erstatningstak

Dersom en pasient i Sverige ikke kan arbeide hel- eller deltid, betaler Försäkringskassan ut en delerstatning etter et standardregelverk. Försäkringskassan er en statlig myndighet som har ansvaret for store deler av det offentlige trygdesystemet. Läkemedelsförsäkringen, som eies av den svenske legemiddelindustrien, sper på slik at det blir full inntekt.

– Det settes først en invaliditetsgrad. Ut fra den får man en erstatning på i størrelsesorden 70.000-400.000 kroner, forteller Marie Olsson.

I tillegg blir det utregnet en erstatning for tapt inntekt og lignende. Dette skal vare livet ut, og det er foreslått et tak på ti millioner kroner.

– Ti millioner er ikke mye, dersom et barn som ennå ikke jobber, taper arbeidsfortjeneste gjennom hele livet. Vi frykter at dette vil gå mest ut over dem som er hardest rammet. Derfor krever vi at taket fjernes.

  1. mai skal Riksdagen behandle et nytt lovforslag som blant annet innebærer et maksimumstak. Narkolepsiföreningen i Sverige startet i slutten av mars kampanjen Sover du?, hvor de blant annet samler underskrifter for å legge press på politikerne.

Finnene har tilsvarende erstatningsordning, men i Finland er ikke noe maksimumstak.

Vurderer å saksøke legemiddelfirma

I dag har Narkolepsiföreningen 354 medlemmer. De fleste av disse har fått påvist narkolepsi etter vaksinen.

– Vi får nye medlemmer hele tiden, så hvor mange som faktisk er rammet, vet vi ikke.

Noen av de svenske pasientene vurderer å saksøke GlaxoSmithKline, som utviklet influensavaksinen Pandemrix. I søksmål mot det britiske legemiddelfirmaet, vil det ikke være noe maksimumstak, men bevisbyrden er enda større. Risikoen for å tape penger vil være betydelig.

– I Sverige har vi ikke mulighet til å gå til felles sak. Vi må gjøre det én og én, og taper man her, mister man muligheten til å få erstatning gjennom Läkemedelsförsäkringen også, sier Olsson.

110 har fått erstatning i Norge

I Finland er det så langt innmeldt 382 skadesaker etter vaksinen. 280 gjelder narkolepsi, og 224 av disse har fått positivt vedtak vedrørende erstatningsspørsmålet. 102 saker er relatert til andre skader. 19 av disse har fått eller vil få erstatning.

90 norske barn og unge har så langt fått godkjent narkolepsi-diagnosen som en følge av Pandemrix-vaksinen i 2009. 20 personer med andre diagnoser er også tilkjent erstatning. Totalt er det i dag utbetalt 209 millioner kroner i Norge, ifølge Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

I både Norge, Sverige og Finland la myndighetene press på for at befolkningen skulle ta vaksinen. Mange har fått narkolepsi som følge av Pandemrix også i andre land, men i disse landene er det ingen statlige erstatningsordninger.

Del