Søvnforsker vil avskaffe sommertid

Det er ikke lenge siden vi stilte klokken én time fram. Unødvendig, mener søvnforsker Ståle  Pallesen ved Haukeland sykehus.– Jeg syns det er unødvendig. Søvnen blir forkortet flere dager etter overgangen. Vi vet at det resulterer i negative konsekvenser, sier han. Konsentrasjonsvansker og dårlig humør er kjente konsekvenser ved søvnmangel. Men Pallesen nevner en studie med langt alvorligere resultater:

Overgangen til sommertid fører til flere bilulykker. Det mener den amerikanske forskeren Stanley Coren, som i en studie publisert i tidsskriftet New England Journal of Medicine, ser på sammenhengen mellom sommertid-ordningen og trafikkulykker i Canada. Coren fant ut at antallet bilulykker steg med på 8 prosent mellom mandagen rett etter at klokka hadde blitt stilt én time fram, og mandagen én uke senere.

Les mer om innvendinger mot sommertid

Del