Søvnforedrag i Bergen

BERGEN: Invitasjon til åpne foredrag innen søvn

Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer har glede av å invitere til tre spennende foredrag med en av verdens fremste eksperter på søvn hos barn og unge, professor Mary Carskadon fra Brown University i USA og University of South Australia.

Torsdag 18. februar

Foredrag 1. Auditorium 2, BBB kl 13-14

«Sleep in adolescents: Changes in sleep regulation»
Foredrag 2. Auditorium 2, BBB kl 14-15

«Sleep in adolescents: Conflicts of biology and behavior»
Fredag 19. februar

Foredrag 3. Det psykologiske fakultet, Christiesgt. 12 kl 10-11

«Teaching About Sleep in Schools»

Torsdagens foredrag vil handle om hvordan det blir som det blir med søvnen hos barn og unge, hva som skjer med søvnutviklingen i disse viktige årene, og hvor fronten står i dette. Fredag vil hun snakke om implikasjonene av forskningen hennes, hvordan vi kan hjelpe skolebarn og -ungdom til å forstå hvor viktig søvn er, og hvordan fagfolk kan hjelpe skolene til å hjelpe dem.

Foredragene vil være interessant for ulike helseprofesjoner som driver med søvn, for helsepersonell involvert i behandling eller forebygging av søvn- og døgnrytmeproblemer hos ungdom, samt andre interesserte i søvnfeltet.

Del