Søvnapné og hypersomni og førerkortet

De nye reglene for helsekrav i Førerkortforskriften finner du her: Det kan være nyttig å vite hva reglene sier. Haukeland har laget en veileder for praksis rundt førerkort og søvnsykdom. Den finner du her – den lastes ned som pdf når du trykker her.  Under samlebetegnelsen hypersomnier faller også andre søvnforstyrrelser som skal undersøkes av leger med spesiell kompetanse på å vurdere om helsekravene til førerrett i førerkortgruppe 1 er oppfylt.

Sjekk reglene her

Del