Søvn og leggetid hos ungdom

Søvn hos elever i videregående skole

Forskere fra Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer, Haukeland universitetssykehus, Universitetet i Bergen, Folkehelseinstituttet, NTNU og Flinders University har i denne studien undersøkt søvnmønster hos over 4000 elever i første klasse på videregående skole. Elevene svarte på en nettbasert undersøkelse om søvnmønster, hvor forskerne undersøkte (1) tid fra leggetid til lyset ble slukket, og (2) tid fra lyset ble slukket til man sovnet. Resultatene viste at flertallet av norske ungdommer ikke klarer å oppnå anbefalt søvnmengde (8+ timer) på skoledager. Tid fra leggetid til lyset ble slukket ser ut til å være hovedårsaken til kort søvnlengde hos denne gruppen ungdommer.  Les mer på sovno.no 

Del