SORIA MORIA: Snakker og går i søvne

De går, spiser, slåss eller har sex i søvne. Flere enn forskerne hadde trodd, lider av parasomnier. Men parasomni-risikoen er mindre for den som har søvnapné. – Det kan se ut som parasomnier er mye hyppigere enn vi trodde, sier Bjørn Bjorvatn. Søvnprofessoren forteller om flere undersøkelser om parasomnier – det vil si uønskede fysiske hendelser eller opplevelser som skjer mens du sover.

Taklet garderobeskapet

Det vanligste er at barn våkner, er forvirret og ofte går i søvne, eller har skrekkanfall mens de sover. Det kan føre til situasjoner som er komiske i ettertid – å tisse i et hjørne, å våkne på feil sted – men også til situasjoner som kan bli farlige. For eksempel mannen som hadde vært aktiv spiller i amerikansk fotball, sto opp i søvne og trodde han spilte kamp, og taklet skapet på soverommet. Resultat: Brudd i skulder og bekken. Med tiden vokser likevel de fleste det av seg. Disse parasomniene er sjeldne etter puberteten. Minst en av fem forteller at de har fått i søvne en eller annen gang.

Kjørte bil i søvne

Andre tilfeller er mer alvorlige. Vold i søvne, sex i søvne – Bjorvatn har nettopp møtt en pasient som kjørte bil i søvne. – Hvis du har parasomni, er du strafferettslig ikke tilgjengelig, forteller han. I en amerikansk undersøkelse sier en av femti at de har vært voldelige i søvne. Bjorvatn bruker et ungt, forelsket par som eksempel – de ville helst dele soverom, men trengte hjelp med å finne en løsning etter at den ene hadde prøvd å tvinge seg på den andre i søvne.  – Det var en del faktorer. Han hadde sovet veldig lite, jobbet veldig mye de siste dagene, stresset mye og lagt seg sent. Hvis han unngår sånne ting, så kanskje de kan dele soverom igjen, håper han. Det kan nemlig hjelpe å unngå søvnmangel, og kanskje å ta febernedsettende for den som har feber.

Ikke i overkøye

– Den som har parasomni, bør ikke ligge i overkøye. Sørg for å låse vinduer og sikre trapper. Ikke prøv å vekke – det kan gi aggressiv adferd. Følg dem heller tilbake til sengen så det ikke skjer noe galt, råder Bjorvatn. – I ekstreme tilfeller, særlig når det er snakk om sex og vold, kan vi gi medikamenter. Men de medikamentene er ikke sukkertøy. Vi gir ikke medisiner hvis ikke problemet er så stort at alternativet er verre, sier han. Og den som får medisiner, må være forberedt på at da ryker førerkortet. Dette er tilfeller som skjer mens du sover dypt. Andre parasomnier opptrer sammen med den lettere REM-søvnen. Det finnes effektive medisiner, men nok en gang er det fare for førerkortet til den som bruker dem.

Skader seg selv

En av undersøkelsene som Bjorvatn og kollegene har gjennomført, viser at mens 22 prosent av voksne i Norge har gått i søvne, er det bare 1,7 prosent som gjør det nå. To av tre har snakket i søvne – en av seks gjør det nå. En av ti har våknet opp om natten med skrekkanfall, men uten å huske noe av det neste dag.  – Min far sang hele «Ja, vi elsker» i søvne. Da han våknet, nektet han for at han hadde gjort det, sier professoren,

4,3 prosent har skadet seg selv, og 3,8 prosent har skadet andre, 7,1 prosent sier at de har utført seksuelle handlinger i søvne, men her tror Bjorvatn at tallet kan være for høyt. Noen kan ha tolket våte drømmer eller ereksjoner som seksuelle handlinger. 4,5 prosent har spist mat i søvne, og 15 prosent har levd ut drømmene sine mens de har drømt.

Færre med søvnapné

Bjørn Bjorvatn forteller også om en undersøkelse blant over 4000 pasienter som er henvist til spesialist med mistanke om søvnapné. De fikk spørsmål om de hadde gått i søvne, skadet seg selv eller andre, gjennomført seksuelle handlinger, spist mat i søvne eller hatt mareritt – alt i løpet av de siste tre månedene. – Et overveldende flertall sier nei. Det interessante funnet vårt er at de som ikke fikk diagnosen obstruktiv søvnapné, hadde hyppigst forekomst. Og forekomsten går litt ned jo mer alvorlig søvnapné du har, forteller Bjorvatn.

Sex selger, også blant søvnforskerne. Hvis du vil lese mer om sexsomnier og seminaret som sprengte lokalene på verdens søvnkongress i Praha for fem år siden, kan du gjøre det på forskning.no.

 

Tekst og foto: Georg Mathisen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De som har en søvnapné-diagnose, har sjeldnere mareritt og er sjeldnere voldelige i søvne, forteller Bjørn Bjorvatn.

Del