SORIA MORIA: Hjelp til rett

FFO har et eget Rettighetssenter som kan hjelpe deg med å få rettighetene dine oppfylt. Juridisk rådgiver Atle Larsen kan reglene. Egentlig er Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) en paraplyorganisasjon. Her er Søvnforeningen og 86 andre brukerorganisasjoner med.

Rettshjelpskontor

– Til sammen har organisasjonene 350 000 medlemmer. Vi jobber veldig overordnet politisk med å ivareta de store linjene, men vi har ett individrettet tilbud: Et eget rettighetssenter hvor medlemmene kan henvende seg og få gratis veiledning innenfor velferdsretten, sier Atle Larsen. På mestringshelgen i Søvnforeningen fortalte han om reglene for sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.

Usaklig

– Den røde tråden er arbeid og det å falle ut av arbeid, sier Larsen. Han forteller om arbeidsgivere som ikke gjør jobben sin med tanke på plikten til å tilrettelegge. – Noen blir sagt opp på usaklig grunnlag. Andre opplever at arbeidsgiver overhodet ikke er lydhør for å se på å gjøre endringer i arbeidsoppgaver eller arbeidstid, sier han. – Utgangspunktet hvis du skal søke jobb, er at arbeidsgiver ikke har lov til å spørre om helseopplysninger. Da må de i tilfelle være av avgjørende betydning for utøvelsen av arbeidet eller yrket, sier han. – De fleste stillinger i Norge er av en slik art at de ikke kan stille det spørsmålet. Heller ikke indirekte ved å fiske med «er du mye sykmeldt?».

Vern

Som arbeidstager har du rett til å få tilrettelagt arbeidet ved sykdom. Likestillings- og diskrimineringsloven dekker en kronisk tilstand. – Arbeidsgiver kan ikke la være å ansette noen fordi de trenger tilrettelegging. Men det vi ser i praksis, er at det er de som allerede er i jobb, som har størst nytte av reglene, forteller Atle Larsen. Oppsigelsesvernet betyr at du ikke kan sies opp på grunn av sykdom de første tolv månedene etter at arbeidsuførheten har inntrådt. I praksis er det snakk om et par år med reell beskyttelse. For hvor saklig er det å si opp en arbeidstager på grunn av sykdom etter nøyaktig tolv måneder?

– De kan gjerne ansette en ny, men det skal ikke gripe inn i din rettighet. Hvis arbeidsgiver er så dum at han ansetter i forkant og du kommer tilbake, så må vedkommende vike eller arbeidsgiver må finne en annen stilling til deg, forklarer Larsen.

Rett til vurdering

På mestringshelg gikk han gjennom en lang rekke detaljer i reglene. Hvor lenge du kan motta sykepenger, egen ordning for sykepenger ved regelmessig behandling, vilkår for og beregning av arbeidsavklaringspenger, varig lønnstilskudd og uføretrygd. – Alle som henvender seg til Nav-kontoret og som ønsker eller trenger bistand for å komme i arbeid, har rett til å få vurdert bistandsbehovet sitt, understreker Atle Larsen og trekker frem Nav-loven.

Tekst og foto: Georg Mathisen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Atle Larsen er juridisk rådgiver på FFOs rettighetssenter, der også medlemmene i Søvnforeningen kan få råd.

Del