Sammen er vi sterke: Godt nytt år!

Søvnforeningen ønsker alle sine medlemmer et godt nytt år. Fra nyttår endrer vi kontingenten slik at det blir rimeligere for familiemedlemskap og man kan være mer enn to medlemmer. Vanlig medlemskap koster 350 kroner. For familiemedlemskap koster det 350 kroner for hovedmedlemmet i familien og 55 kr for hvert familiemedlem.
Sammen er vi sterke! Jo flere medlemmer vi har, jo sterke blir stemmen vi bruker overfor politikere og helsevesenet.
Akkurat nå arbeider vi med bekymring for manglende kompetanse blant fastleger og nevrologer. Vi har kontaktet h
Helsedirektoratet og alle de medisinske fakultetene og samarbeider med det nasjonale kompetansesenteret på Ullevål.
Hvert medlem er viktig. Verv en venn i dag og vi sender deg en flott vervepremie. reinsdyr-ii
Del