ResMed: Fravær, frakt og deler

Korona, sykefravær og frakt. Flere problemer samtidig gjør det vanskelig å lage nok CPAP-er. – Dette er noe vi ikke håpet å oppleve noen gang, sier Resmed-sjef Knut Valland. Norge trenger over 20 000 maskiner i året.  – Krigen i Ukraina har ikke noe med dette å gjøre. Dette er en seneffekt av koronaen som forstyrrer tilgangen på forskjellige materialer til CPAP-en, sier Valland. Den daglige lederen for Resmed i Norge forteller om komponenter som er vanskelige å få tak i.

Båt på tvers

– Hovedgrunnen er alt sykefraværet og problemene som er etter korona. Spesielt har det slått veldig ut på mikrochip-tilgangen, forklarer han. Det neste problemet er fraktproblemene rundt i verden:  – Situasjonen er veldig uforutsigbar. Vi ser skip som ligger utenfor havner og ikke kommer til kai fordi det ikke er personell til å ta imot båtene. Se for eksempel på båten som lå på tvers i Suezkanalen. Når sånne ting slår til samtidig i hele verden og du i tillegg har problemer hos en av konkurrentene våre, da blir det vanskelig, ifølge Knut Valland.

Uviss ventetid

Han kan ikke si så mye om hvor lenge den som bestiller en CPAP nå, blir nødt til å vente. – Av og til får vi plutselig ganske mange maskiner til Norge, av og til er det ingenting. Vi kan ikke love noe. Det er vanskelig for oss, vanskelig for pasientene og vanskelig for sykehusene. Sykehusene sier at pasientene skjønner dette. Det er jo samme problem med alt fra biler til mobiler, sier han.

Chipkonkurranse

– Mikrochipen er bare én ting – i tillegg kommer plast, silikon og mange forskjellige komponenter. Det sitter én mikrochip i CPAP-en. I en bil sitter det to–tre tusen. Når vi må konkurrere med de store billeverandørene om å få tak i disse mikrochipene, sier det seg selv at det blir vanskelig. Vi mener at det er viktigere å få levert mikrochiper til medisinsk utstyr og at vi må kunne håpe at de ville prioritere det litt, men det skjer visst ikke, sier Valland. Over hele verden blir pasienter som ikke bruker CPAP-en sin, kontaktet og spurt om de kan levere den tilbake. – Det er likt overalt, sier Knut Valland. Han forteller om et behov i Norge på 1700–1800 maskiner i måneden.

  • Internasjonalt har Resmed gått ut med en egen video for å fortelle om problemene som ligger bak CPAP-mangelen. Den kan du se her.

 

Da containerskipet Ever Given la seg på tvers og sperret Suezkanalen, bidro det til leveringsproblemer for CPAP-er i Norge. (Foto: Nasa)

Del