Pasienten kan følge henvisningen sin digitalt

Helse Sør-Øst har nå koblet seg til digital henvisningsløsning, slik at pasienter kan følge henvisningen sin via nettportalen Helsenorge. Det skriver Dagens medisin. Løsningen på helsenorge.no lar pasienter logge seg inn på nettstedet for å følge status på hvordan henvisningene deres behandles i sykehuset.

Fra før av har pasienter med henvisning til Helse Vest (siden 2015) og Helse Nord (siden 2016) kunnet koble seg på løsningen. Nå kan også pasienter fra Helse Sør-Øst koble seg på ordningen. Med den nye tjenesten kan pasienten blant annet se når henvisningen er mottatt, vurdert eller om de har fått time. Dato og tidspunkt for en eventuell time skal fortsatt sendes i brev.
Helse Sør-Øst har forbedret løsningen, ved å visualisere henvisningen i en tidslinje, som tydeliggjør hvilke pasientrettigheter som er knyttet til de ulike fasene i henvisningsprosessen for pasientene. Slik kan pasienten lese når de kan klage eller purre på en henvisning. Det er også opprettet et digitalt klageskjema som pasientene kan fylle ut og sende til sykehuset.

Muligheten til å klage digitalt, førte til at mange sendte inn klager. I testperioden av den nye løsningen fikk Helse Sør-Øst inn over 300 klager. Noen henvisninger vil fortsatt gå på papir.

Hvis en fastlege sender henvisning til Helse Sør-Øst på papir, må henvisningen registreres digitalt før den er synlig. Analoge henvisninger blir scannet inn og sendt videre i systemet.

Del