Overgrep og søvnforstyrrelser

Forskere fra Universitetet i Bergen, Folkehelseinstituttet, University of California-Berkeley, Stavanger universitetssykehus og NTNU har i denne studien undersøkt i hvilken grad seksuell trakassering og overgrep er knyttet til søvnforstyrrelser blant universitetsstudenter. I studien som inkluderte 49 051 studenter i Norge (69,2% kvinner) undersøkte forskerne blant annet om forskjellige former for seksuell trakassering (uønskede seksuelle kommentarer, utseende eller bevegelser, fotografier, usømmelig eksponering og fysisk trakassering) og seksuelle overgrep (forsøk på, eller fullført voldtekt), kunne føre til insomni (ifølge diagnosekriteriene fra DSM-5) eller endret søvnlengde. Ved gjentatt trakassering økte sannsynligheten for insomni og redusert søvnlengde hos begge kjønn. For begge kjønn var alle former for trakassering med unntak av “usømmelig eksponering” og “uønskede seksuelle bilder” for menn negativt forbundet med søvnlengde, og de sterkeste assosiasjonene ble funnet for “fullført voldtekt” og “forsøk på voldtekt”.  For begge kjønn økte sannsynligheten for insomni ved gjentagende seksuell trakassering. les mer på sovno.no 

Del