Orientering om søvnapné

Hva er obstruktiv søvnapné?

Nesten 500.000 nordmenn er plaget med pustestopp når de sover. Dette kalles søvnapné og skyldes vanligvis trange luftveier i nese og svelg. Søvnapné kan medføre døsighet og konsentrasjonsproblemer på dagtid. Riktig behandling kan lindre symptomene for mange. Det mest vanlig er å bruke en CPAP-maskin om natten som via en slange og en maske blåser luft inn i munnhule og svelg når du slutter å puste og derfor åpner svelget igjen. Det finnes også apnéskinner som ser ut som et gebiss, men som trekker underkjeven fremover slik at det er bedre plass i svelget. Å operere bort mandlene kan være et alternativ om mandlene er veldig store, men virkningen kan være midlertidig. Under 5 pustestans i timen i snitt er innenfor normalen. Opp til 15 pustestans i timen i snitt er en moderat søvnapné som trenger behandling. Mer enn 30 pustestans i timen i snitt er en alvorlig søvnapné og trenger behandling.

Det er ikke unormalt å puste litt uregelmessig under søvn, men er pustepausene langvarige (minst 10 sekunder) og inntreffer hyppig (over 5 ganger per time) kan dette ha helsemessige konsekvenser og defineres derfor som sykdom. Det finnes to hovedtyper av søvnapné: obstruktiv søvnapné (OSA) og sentral søvnapné (CSA).

Har du mistanke om at du har søvnapné, så be fastlegen din om en henvisning til en søvnregistrering (polygrafi). Det er ofte lange ventelister, så du bør undersøke muligheten for å velge behandlingssted selv. Det kan du sjekke her: https://tjenester.helsenorge.no/velg-behandlingssted/behandlinger/ventetider-for?bid=211

Les vår brukerbrosjyre her: https://online.flippingbook.com/view/534204/

Her er lenker til kvalitetssikret informasjon om denne diagnosen:

https://helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sovnsykdommer-sovno/sovnapn-hos-voksne

https://helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sovnsykdommer-sovno/sovnrelaterte-pusteforstyrrelser-hos-barn

https://www.helsenorge.no/sykdom/sovnsykdommer/sovnapne/

https://nhi.no/livsstil/egenomsorg/sovnapne-syndrom/

Alt om søvnapné

 

Del