SORIA MORIA: Mat som medisin

De spiser seg friske. Marita Bjerke og Connie Landstedt har valgt helt forskjellige retninger, men begge opplever at de er blitt friskere etter at de la om kosten. Marita Bjerke har idiopatisk hypersomni – nå pleier hun å si at hun «hadde» idiopatisk hypersomni – og sitter i styret i Søvnforeningen. Connie Landstedt har narkolepsi type […]

Les mer

SORIA MORIA: Hjelp til rett

FFO har et eget Rettighetssenter som kan hjelpe deg med å få rettighetene dine oppfylt. Juridisk rådgiver Atle Larsen kan reglene. Egentlig er Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) en paraplyorganisasjon. Her er Søvnforeningen og 86 andre brukerorganisasjoner med. Rettshjelpskontor – Til sammen har organisasjonene 350 000 medlemmer. Vi jobber veldig overordnet politisk med å ivareta de store linjene, men […]

Les mer

SORIA MORIA: Snakker og går i søvne

De går, spiser, slåss eller har sex i søvne. Flere enn forskerne hadde trodd, lider av parasomnier. Men parasomni-risikoen er mindre for den som har søvnapné. – Det kan se ut som parasomnier er mye hyppigere enn vi trodde, sier Bjørn Bjorvatn. Søvnprofessoren forteller om flere undersøkelser om parasomnier – det vil si uønskede fysiske hendelser […]

Les mer

SORIA MORIA: Stillere nese- maske

Først kom maskene som bråker mindre. I neste omgang kommer Avalon Medical også med sin egen CPAP. – Vi driver først og fremst med store anestesimaskiner, men nå prøver vi oss på maskemarkedet. Det blir litt David mot Goliat, sier Erik Egeland. Nesemasken Nina Han arbeider for Avalon Medical. Selskapet har lansert den nye nesemasken Nina […]

Les mer

SORIA MORIA: Ny CPAP nå

 Den nye CPAP-modellen er ute på alle sykehusene i Norge. Denne gangen er det ikke bare boksen som er ny, men hele teknologien. Det har vært vanskelig å få tak i nok av Resmed-CPAP-en Airsense 10. Nå er nummer 11 på plass i stedet. CPAP-mangel – Vi får ikke nok komponenter til å produsere alle de […]

Les mer

SORIA MORIA: App for narkolepsi

Hjemmesiden til Nevsom, en nettside om nevrologiske prosedyrer og en egen app for deg som er rammet av narkolepsi. Det er gode steder å holde seg orientert om hypersomnier på. – Bruk hjemmesiden vår, og meld dere på nyhetsbrevet vårt. Slik reklamerer Ragnhild Berling Grande og Therese Nordling på Nevsom – det vil si det nasjonale […]

Les mer

SORIA MORIA: likepersoner

Likeperson, ikke terapeut:  Likepersonen skal ikke overta andres problemer, ikke være terapeut og ikke gi medisinske råd. – Det overlater vi til fagfolk, sier Gunnar Kviebakk.  Han er frivillig i Søvnforeningen. Da flere nåværende og blivende likepersoner var samlet i forkant av mestringshelg i Oslo, gikk han gjennom kravene til likepersoner. Første kontakt Styreleder Pål […]

Les mer

D vitamin viktig for søvnen

juni disputerte Anette Uhlving Larsen for doktorgraden i helsevitenskap med tittelen: “Vitamin D: Relations with Sleep and Bone Mineral Density” I denne doktorgraden har sammenhengen mellom vitamin D og helserelaterte endepunkter blitt undersøkt. I 2015-16 deltok mer enn 2.,000 personer i Tromsøundersøkelsen. Deltakerne donerte blodprøver og svarte på spørreskjema om helsetilstanden, inkludert spørsmål om søvnhelsen. […]

Les mer

Syvsover- dagen i juli

juli var det syvsoverdagen! Syvsoverdagen (latin Septem dormi-entes) fikk navnet etter en gammel legende om tidlige kristne innestengt i en hule. Legenden forteller at under keiser Decius (249–51) forfølgelse i år 250 nektet syv unge kristne menn fra Efesos å ofre til «gudekeiseren». Derfor ble det sendt soldater for å arrestere dem. De gjemte seg […]

Les mer

Strøm og CPAP-bruk

Statnett varsler om fare for rasjonering av strøm i høst og vinter, som følge av en langvarig kraftkrise. Nå konkretiseres faren – og tiltakene. – Statnett har varslet at situasjonen i kraftsystemet i Sør-Norge er stram, noe som betyr at sannsynligheten for rasjonering er et sted mellom 5 og 20 prosent, sier kommunikasjonsrådgiver i Fjordkraft, Frode Fjellstad, til […]

Les mer