Nattsykepleiere legger på seg

Forskere fra Universitetet i Bergen har i denne longitudinelle studien undersøkt hvordan kroppsmasseindeksen til sykepleiere i ulike skiftordninger utvikler seg over en 4-års periode. Studien viser at sykepleiere som arbeidet utelukkende natt hadde en signifikant økning i kroppsmasseindeks sammenlignet med sykepleiere som arbeidet utelukkende dag. Dette resultatet ble stående selv etter at man justerte for en rekke potensielle confoundere. Nasjonal Kompetansetjeneste for Søvnsykdommer SovNo   Les mer her

 

 

Del