Narkotiske legemidler på reise – endring i reglene fra 1. januar 2016

Narkotikaforskriften bestemmer at du kan ta med en begrenset mengde narkotiske legemidler når du reiser til eller fra Norge. Fra 1. januar 2016 er disse reglene endret.

Det viktigste:
Du må kunne dokumentere at legemidlet er til personlig bruk (etiketten på pakningen, resept, legeerklæring eller en Schengen-attest).

Hvor mye kan du ta med?

Reiser ut av Norge:
Den generelle regelen er at du kan ta med en mengde som tilsvarer én måneds forbruk.

Ved reiser utenfor Schengen-området kan du ta med narkotiske legemidler for mer enn én måneds forbruk dersom du har legeerklæring. Det er ikke lenger nødvendig å søke Legemiddelverket om tillatelse ved slike reiser, men det er viktig å undersøke hvilke regler som gjelder ved innreise i det landet man skal til.

Reiser til Norge (dersom du har folkeregister-adresse i Norge):

Du kan ta med legemidler som er kjøpt i utlandet som tilsvarer én ukes forbruk. Dette er innskjerpet for å redusere muligheten til å ta med narkotiske legemidler for videresalg og misbruk. Med legeerklæring fra Norge kan du ta med en mengde som tilsvarer én måneds forbruk.

Du kan returnere med legemidler som er kjøpt i Norge tilsvarende én måneds forbruk (originalemballasje og apoteketikett).

Reiser til Norge (dersom du er utenlandsk borger):

Du kan ta med narkotiske legemidler for inntil én måneds forbruk. Ved behov kan Legemiddelverket gi tillatelse til å ta med større mengder.

Del