Søvnkurs i Oslo

Mestring av søvnvansker -kurs i Oslo – Diakonhjemmet

Kurset retter seg mot deg som har somatisk sykdom og opplever søvnproblemer. På kurset lærer du verktøy basert på kognitiv terapi som hjelper deg til å mestre søvnplager og bekymringstanker som gjerne følger med. Du får kunnskap om søvnproblemer og hvordan man kan jobbe systematisk for å etablere gode søvnvaner, samt mentale teknikker for å håndtere grubling og bekymring knyttet til søvnproblemene.

Sentrale temaer:

Hvordan forstå søvnproblemer?
En kognitiv tilnærming til søvnproblemer
Kartlegging av søvnmønster: søvndagbok og søvnhygiene
Stimuluskontroll, vaner og vaneendring
Mentale strategier: Hvordan forholde seg til kvernetanker, bekymring og grubling?

Kurset er utviklet, gjennomføres og evalueres i et samarbeid mellom helsepersonell og likeperson som selv har erfaring med søvnproblemer. Kurset går over syv samlinger, to timer hver gang. Deltagerne gjør hjemmeoppgaver mellom hver samling. Kursledere er psykologer ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken. Likeperson vil også være tilstede.
Kursdatoer våren 2018 og høsten 2018

Kurset består av syv samlinger à to timer, og arrangeres en gang hvert semester.

Våren 2018 går kurset på følgende datoer, alle dager kl. 9-11:

Mandag 26. februar
Mandag 5. mars
Torsdag 15. mars
Mandag 19. mars
Mandag 9. april
Mandag 16. april
Mandag 4. juni

Høsten 2018 går kurset på følgende datoer, alle dager kl. 13-15:

Mandag 15. oktober
Mandag 22. oktober
Mandag 29. oktober
Mandag 5. november
Mandag 12. november
Mandag 19. november
Mandag 14. januar 2019 NB

Henvisning fra fastlege er nødvendig – ta evt kontakt med Diakonhjemmet:

postmottak@diakonsyk.no  telefon: 22 45 15 00

Diakonhjemmet

Del