Kontingent 2022

Kontingenten sendes ut i papir i disse dager, men du behøver ikke vente på det. Vi har nytt medlemssystem, så det tar noen dager før vi får til papirutsendelse.   KONTO:  1286.51.72387    350 kroner for hovedmedlem, 405 kroner for familiemedlemskap hvorav 55 kr er for ett ekstra medlem. Skal flere familiemedlemmer være med, så legger du på 55 kroner for hvert medlem. HUSK å sende oss navn og fødselsdato på alle familiemedlemmer. Støttemedlem privat: 500 kr og oppover. Støttemedlem bedrift:  1500 kr og oppover.  Merk innbetalingen tydelig med navnet ditt.

Del