Klimaendringer ødelegger søvn

Klimaendringer går ikke bare ut over naturen – de ødelegger også søvnen. De kaldeste nettene blir varmere, og det får flere til å sove dårligere.

Endringene i klimaet har stor innvirkning på helsen. De påvirker hjernen, også, og dermed søvn.

– Søvnsykdommer vil bli hyppigere. Og den økte CO₂-andelen kommer til å bli i atmosfæren i århundrer selv om vi slutter å slippe ut, sier Ulf Kallweit, som er professor ved universitetet i Witten/Herdecke i Tyskland.

Verst om nettene

Han trekker frem de varmeste landene i Europa som mest utsatt for helseproblemer. I middelhavslandene kommer mange områder til å få mer enn 40 dager i året med temperaturer over 35 grader. Hetebølger fører til at flere dør, mens ekstremvær gjør at flere må flytte.

– Temperaturendringene blir spesielt store om nettene. De kaldeste nettene kommer til å bli mye varmere, ifølge Kallweit.

Det gjør det vanskeligere å sove godt. Høyere temperaturer gjør at du sover kortere og er mer våken om natten. Det gjør også at du sliter mer med å sove sammenhengende. Fuktig varme er verre enn tørr varme, peker den tyske professoren på.

Flere netter med lite søvn

En stor studie der tre kvart million mennesker er spurt om søvn, kommer det frem hvordan lavere temperaturer er en fordel.

– Økning fører til utilstrekkelig søvn, og de endringene som skjer nå, kommer til å bety flere netter med for lite søvn. Det berører spesielt mennesker med lav inntekt, forteller Ulf Kallweit. Det skyldes at de har dårligere boforhold og mindre muligheter til å holde den riktige temperaturen der de sover.

Søvn og dødelighet

Claudio Bassetti, som er president i den europeiske organisasjonen for nevrologer, forteller hvordan søvn henger sammen med dødelighet. – Tid i sengen og søvnkvalitet er ikke det samme, understreker han.

Statistikken viser hvordan dødeligheten er lavest blant dem som sover i seks–sju timer, og høyest er den blant folk som sover i over ni timer.

– Det høres ulogisk ut. Men sammenhengen er at det er andre, underliggende sykdommer som gjør at de trenger å sove mer, og som også fører til at de dør tidligere, forklarer Bassetti, som til daglig er professor ved universitetet i Bern.

Legene kan ikke søvn

Nevrologene i European Academy of Neurology har funnet ut hvor lite legene faktisk vet om søvn og søvnsykdommer. De har snakket med leger som er i ferd med å spesialisere seg, og også med noen ferdige nevrologer. Bare en av tre leger klarte å svare riktig på spørsmålene som de fikk i en kort søvntest.

Seks av ti har ikke fått noen praktisk trening i å håndtere pasienter med søvnsykdommer mens de har vært i spesialisering, og nesten halvparten sier selv at de ikke føler seg forberedt på å ta seg av søvnproblemer.

Et av svarene på problemet er en internasjonal masterutdannelse i søvn. 13 universiteter samarbeider om opplæringen – ingen av dem i Norge. Utdannelsen skal skje i Sveits, i regi av universitetene i Bern og Lugano. Leger, psykologer og biologer er blant dem som kan søke.

Tekst: Georg Mathisen

Når temperaturen stiger, blir det varmere om nettene, og det gjør at flere kommer til å sove dårligere, forteller den tyske professoren Ulf Kallweit. Illustrasjonsfoto

Del