Årsmøte 20.april i Oslo

Alle medlemmer som har betalt kontingenten for 2018 innkalles med dette til årsmøte i SØVNFORENINGEN

Fredag 20. april kl 17.00  Soria Moria hotell, Voksenkollveien 60, Oslo

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Bare saker som står oppført i sakslisten kan behandles. Årsmøtet holdes innen utgangen av april hvert år. Styret bestemmer tid og sted og sender innkalling senest åtte uker før møtet. Saksliste og alle sakspapirer sendes ut senest 10 dager før møtet.

Innkalling:

Til et årsmøte skal innkalles alle medlemmer som har betalt kontingent innen 1. april i årsmøteåret. De fremmøtte medlemmene har alle tale-, forslags- og stemmerett, også æresmedlemmer.

Årsmøtet skal behandle følgende:

  1. Konstituering
  2. Styrets årsberetning
  3. Revidert regnskap og balanse, samt revisors beretning
  4. Handlingsplan for inneværende år til orientering
  5. Budsjett for inneværende år til orientering
  6. Fastsetting av årskontingent for kommende år
  7. Innkomne saker

Valg

VELKOMMEN!

Pål Stensaas

Styrets leder

Glemt å betale kontingenten? : 350 kroner for vanlige medlemmer og 55 kroner for hvert familiemedlem du vil ha med. Kontonummer: 0536.36.13510 Husk å merke med navn!

Soria Moria

Soria Moria

Soria Moria slott er et norsk folkeeventyr som ble nedtegnet av Peter Chr. Asbjørnsen på reise i Røyken og trykt i Norske Folkeeventyr i 1843. Det er også en serie av tolv eventyrtegninger av Theodor Kittelsen (1857-1914) laget og utstilt i 1900. Billedserien var også grunnlaget for Kittelsens illustrerte barnebok med samme tittel fra 1911. Teksten er utført i en Asbjørnsen-imiterende stil. Bakgrunnen for navnevalget er ikke kjent. Men eventyret ble til på en tid da bibelhistoriene stod sterkt og var velkjente i befolkningen, og fjellet Moria nevnes i Bibelen, for eksempel i Andre Krønikebok 3,1: Så begynte Salomo å bygge Herrens hus i Jerusalem, på fjellet Moria. (Wikipedia)

Del