Idiopatisk hypersomni

Idiopatisk hypersomni gir økt søvnighet og økt søvnbehov til tross for normal nattesøvn.

Idiopatisk betyr uforklarlig, så idiopatisk hypersomni betyr uforklarlig økt søvnighet/søvnbehov. Sykdommen oppstår ofte mellom tenårene og 30-årene, og er kronisk, dvs at den varer livet ut. Forekomsten er ukjent da det ikke finnes systematiske registreringer, men sykdommen er sannsynligvis sjeldnere enn narkolepsi.

Symptomer

Symptomene ved idiopatisk hypersomni minner mye om narkolepsi, da personer med idiopatisk hypersomni også har økt søvntrang om dagen, noen også med meget lang søvn – opp mot 12-16 timer i døgnet. Man kan også ha søvnparalyse og hypnagoge hallusinasjoner som ved narkolepsi, men ikke katapleksi (tap av muskeltonus).

Diagnostisering

Idiopatisk hypersomni diagnostiseres ved søvndagbøker samt søvnundersøkelsene PSG og MSLT, hvor man finner enten lang søvnlengde på PSG og/eller kort søvnlatens (innsovningstid) på MSLT. Det finnes ingen kjente medisinske prøver (biomarkører) som bekrefter diagnosen. Hypokretin-nivået er således normalt ved idiopatisk hypersomni.

Del