Hvem er disponert for å få søvnapné

Hvem kan lide av søvnapné?

Alle kan lide av søvnapné, og det er mer vanlig enn du kanskje tror.

Hvem<br />
 kan lide av sovnapne?
Søvnapné kan forekomme i alle aldre, selv om det er vanligst blant middelaldrende og eldre. Visse grupper har større risiko. Her er noen av de​​ vanligste grunnene til å ha søvnapné:

Skjev neseskillevegg, store svelgmandler og polypper er fysiske faktorer som kan innvirke negativt på luftstrømmen gjennom nese og svelg. Visse genetiske faktorer kan også spille en, som for eksempel liten, underdanig hake, smal nese, bred hals og nakke. Hvis det oppdages søvnapné i familien, kan det derfor være en god ide å være litt ekstra oppmerksom på de andre familiemedlemmene.

Hvis du vil vite mer om arvelig søvnapné og fysiske årsaker klikk her.

symptomene av sovnapne
Hva er symptomene på søvnapné??
Foruten snorking og pustestans under søvnen, er unormal trøtthet om dagen den vanligste indikasjonen på søvnapné. Symptomene kan variere mellom individer og det kan være forskjeller mellom menn, kvinner og barn. Dette kan leses mer om iHvem er berørt?

Symptomer om natten
De tydeligste symptomene på søvnapné er kraftig snorking og pustestans under søvnen.
Ofte er det en av de nærmeste som først merker oppholdene i åndedrettet, som kan vare alt fra noen sekunder opptil et minutt. Av og til kan disse oppholdene (pustestoppene) gjentas flere hundre ganger hver natt. Likevel er det sjelden at den som rammes selv husker noe av hva som har hendt når han/hun våkner om morgenen.

Andre symptomer som opptrer under søvnen/om natten er stadige oppvåkninger, mange toalettbesøk, kvelningsfornemmelser, hjertebank, mareritt og svettetokter.

Symptomer på dagtid
Bortsett fra unormalt stor trøtthet, er hodepine, konsentrasjonsvansker, læringsproblemer og irritabilitet noen av de symptomene som opptrer i de våkne timene av døgnet. Det er også vanlig at samlivet med den man lever sammen med forstyrres. Snorkingen og pusteoppholdene påvirker ikke bare søvnen, men kan også redusere både lysten og den seksuelle evnen. Vektproblem er en annen faktor som kan kobles til sykdommen, likeledes allmenn nedstemthet og høyt blodtrykk. Smerter i kroppen, verking samt astma og allergier er andre symptomer som kan forekomme.

Mangelen på fullverdig søvn og dagtrøtthet fører ikke sjelden til at man noen ganger dupper av et øyeblikk. Av og til skjer det når når man ikke burde, eller det kan skje når det rett og slett er farlig. Den økte risikoen ved bilkjøring er påvist gjennom studier, og innebærer selvsagt ikke bare en fare for den som sovner, men også for utenforstående.

Lær mer om risiko

sovnapne og menn
Ettersom den største gruppen av personer som lider av søvnapné er menn (dobbelt så manga som kvinner), og de aller fleste er overvektige og middelaldrende/eldre, er det lett å tro at det er slik alle søvnapnoikere ser ut. Men søvnapné rammer stadig yndre menn i takt med at antall overvektige øker, samt at fysiske hindringer eller arvelighet spiller også inn en stor rolle. Ekstrem dagtrøtthet er vanlig for alle, men høylytt snorking og tilbøylighet for å sovne på dagtid i monotone situasjoner, ser ut til å være vanligere hos menn.


Selv om det store flertallet av dem som får diagnosen søvnapné er menn, så skal man ikke glemme at kvinner også kan lide av denne sykdommen. For kvinner øker risikoen dramatisk etter overgangsalder. Forklaringen kan muligens ligge i de kvinnelige kjønnshormoner som beskytter kvinner til da. I tillegg øker fedme og fysiske faktorere som gir økt risiko for søvnapné, akkurat som for menn.

Snorking under graviditet bør ikke ignoreres

Søvnforstyrrelser og snorking er vanlig i løpet av graviditet og kan være en indikasjon på en utvikling av søvnapné. På grunn av muligheten for høyt blodtrykk, svangerskapsforgiftning, hypoksi hos fosteret og andre tilstander, bør man ikke ignorere snorking under svangerskapet, men heller behandle søvnapné så tidlig som mulig.

Kronisk hodepine?

De aller fleste personer med søvnapné lider av dagtrøtthet men øvrige symptomer kan være forskjellige mellom menn og kvinner. For kvinner er hodepine vanligst. Andre symtomer kan være konsentrasjonsvansker, nedstemthet, smerter, allergi og redusert sexlyst. Det virker som kvinner kan holde seg våkne i større utstreking enn menn selv om de er ekstremt trøtte. Hvis du er kvinne, trøtt og ofte har kraftig hodepine – spesielt på morgenen – kan risikoen for at du lider av søvnapné være stor, selv om du ikke kjenner noen andre tegn.

Overvektige lider oftere av søvnapné.

overvikt og sovnapne
Det at overvektige lettere rammes av søvnapné har sannsynligvis sammenheng med at det samles fettvev under tungen, i ganen og i svelget, slik at det blir vanskeligere for luften å passere. En annen årsak er at magen trykker mot brystet og åndedrettsorganene.

Den negative utviklingen i kosthold og livsstil vil sannsynligvis gjøre at antallet mennesker som rammes av søvnapné vil øke.
Mange ganger blir søvnapnéen også en del av en ond sirkel der den som føler seg trett, spiser for å holde seg kvikk, går opp i vekt og forverrer søvnapnéen. Trøttheten gjør det ekstra vanskelig for en person med søvnapné og overvekt å orke å legge om sine kost- og mosjonsvaner.

Behandling for søvnapné kan hjelpe mange overvektige til å skaffe seg den energien som trengs for å begynne et mer aktivt og sunt liv. Antallet pustestopp minsker ofte betydelig, og de kan i noen tilfeller opphøre helt hvis vekten går ned.

Hvor går grensen for overvekt

Ved å regne ut sin kroppsmasseindeks (Body Mass Index, BMI) kan man få et mål på om man veier for mye. Man begynner med å gange tallet for kroppslengden med seg selv (f.ex. 1,80 x 1,80 = 3,34). Deretter dividerer man vekten (t.ex 85) med tallet man fikk da man ganget opp lengden (85/3,34 = 25,4).

En BMI mellom 18,5 og 24,9 regnes som normalvekt. En verdi over 25 betyr at man er overvektig. Over 30 går grensen for fedme. Hvis du har en BMI på mellom 18,5 og 25 regnes det som en normal vekt.
bmi

Alder og kjønn

Jo eldre man blir, desto slappare blir musklene. Dette gjelder også for musklene i svelget. Derfor ser man at forekomsten av søvnapné øker hos personer over 50 år. Søvnapné er dobbelt så vanlig blant menn som hos kvinner og det har sannsynligvis å gjøre med en annen fordeling av kroppsfett og annerledes sammensetning av hormoner. Unge kvinner har sjelden søvnapné, men etter overgangsalderen øker prevalensen hos kvinner til samme nivå som hos menn.
Les mer på følgende sider:

– Søvnapné hos kvinner
– Søvnapné hos menn
– Søvnapné hos barn

arvelig sovnapne

Har du foreldre som hadde eller kan ha hatt av søvnapné

Søvnapné er vanligere blant personer som har foreldre med samme sykdom. Forskerne tror at dette skyldes at genetiske anlegg styrer oppbygningen av de muskelfibrene som finnes i svelget. Utseendet til fibrene kan være avgjørende for om det oppstår søvnapné.

I tillegg kan overbitt, tilbaketrukket underkjeve eller smal nese, også være genetiske faktorer som påvirker søvnapné.
Fysiske årsaker som store mandler, nesepolypper og skjev neseskillevegg kan også være arvelig, slik at risikoen for å lide av søvnapné øker. Personer med Down syndrom har ofte søvnapné, fordi de ofte har en usedvanlig tykk tunge.
Søvnapné hos barn skyldes som oftest forstørrede falske mandler eller polypper. Søvnapné kan forårsake vekstproblemer hos barn.

Lær mer om søvnapné hos barn.

Halsomkrets over 40 cm for kvinner og 43 cm for menn øker risikoen for søvnapné

Overvekt

Det er svært sterk sammenheng mellom fedme og søvnapné. En overvektig person som i tillegg har halsomkrets i overkant av nivåene ovenfor, lider veldig ofte av søvnapné. Av alle søvnapnoikere er ca 75% overvektige (BMI>25). Av overvektige personer, lider så mange som 77% av søvnapné.

Lær mer om fedme og hvordan det påvirker søvnapné her.

snorking sovnapne barn

Snorking og søvnapné er vanligere hos voksne, men det finnes også mange barn som lider av søvnapné.

Snorking og søvnapné forekommer hos barn i alla aldre, men er vanligst i førskolealderen og siden kommer en ny topp hos barn i tenårene. De vanligste årsakene til de yngre barnas søvnproblemer er forstørrede mandler (tonsiller) i svelget og nesepolypper. Begge tilstander gjør at det blir mindre plass for passasje av luft, som kan føre til snorking og pustestopp. Søvnapné hos tenåringer har blitt mer vanlig i den senere tid og er som regel relatert til overvekt. Dårlig kosthold og for lite mosjon er sannsynligvis årsaken til at flere yngre mennesker lider av søvnapné.

Det er viktig å få hjelp

Det er viktig å ta barns søvnproblemer på alvor. Små barn kan ikke gi uttrykk for hvordan de føler seg, og overtrøtte barn blir ofte mer aktive, i motsetning til voksne. Dessuten sover barna som regel alene. Det kan være vanskelig å vite, selv for foreldrene hvordan barnet egentlig sover. Forskning viser at oksygenmangel som søvnapné kan resultere i, kan påvirke barnet negativt på lang sikt. Den eneste sikre måten å finne ut om barnet lider av søvnapné er å gjøre en søvnregistrering hos en spesialist.

Del