Annonse

FØRERKORT

Her finner du nyttige lenker til bestemmelser om retten til førerkort etter at flere nye bestemmelser trådte i kraft i 2016

Det ene er de nye helsekravene i førerkortforskriften (md veileder) – der er søvnapné og narkolepsi med katapleksi tatt med. Men det finnes også en generell regel om å være skikket til å kjøre bil, som alle andre sykdommer hører inn under.I denne forskriften er det fastlegen som har en nøkkelrolle i å vurdere om pasienten er under god behandling eller må sendes videre til spesialist for ytterligere vurdering og oppfølging. Denne endringen ble satt i verk fra 1. oktober 2016.

Det andre er at noen av amfetaminmedisinene som brukes av pasienter med hypersomnier, er tatt inn i straffbarhetslisten i Veitrafikkloven. Det er  altså noe helt annet enn helsekravene i Førerkortforskriften.I rundskrivet fra februar 2016 – omtrent da dette skjedde – sies det at grensene for medikamenter og bilkjøring ikke gjelder der medikamentet er skrevet ut av lege.

Veileder for Førerkortforskriften kan du lese her

Spesielt om søvnsykdommer i de nye helsekravene til førerkortforskriften lese du her

Artkkel i Legeforeningens tidsskrift om grenser for legemidler i trafikken kan du lese her