Fikser CPAP, kaster ikke

Helseforetakene reparerer mange flere CPAP-er enn tidligere i stedet for å kaste dem. Nå oppfordres pasienter som har CPAP uten å bruke den, til å levere den tilbake. 

Et halvt års ventetid på CPAP-tilpasning. Det lar seg ikke gjøre å møte behovet. Løsningen er flere reparasjoner og mye arbeid for å få tilbake CPAP-er som ikke brukes. Rundt omkring i landet er det 17 forskjellige enheter for behandlingshjelpemidler. De er en del av helseforetakene og har blant annet ansvaret for å holde søvnapné-pasienter med CPAP-er. Somnus har snakket med alle 17. Ingen av dem vil komme med klare tall på hvor mange maskiner de mangler og hvor mange pasienter som må vente hvor lenge. Ingen av dem beskriver situasjonen som dramatisk, men de aller fleste merker CPAP-mangelen godt.

Seks måneders ventetid

– Vi forstår selvsagt at seks måneder ventetid kan oppleves lenge for mange, sier avdelingssykepleier Ingvild Skretting Andresen på Stavanger universitetssjukehus. Hun svarer i en epost gjennom kommunikasjonsavdelingen på sykehuset.  Seks måneder er fristen som staten har satt. – Dette klarer vi å holde. Vi har ingen på venteliste per nå, men har cirka 150 pasienter som er satt opp på time for CPAP-tilpasning i tiden fremover. Disse har vi en plan for, sier hun.

Sykehuset i Stavanger får tilpasset bare halvparten så mange CPAP-er som før. Det har hjulpet veldig at ventetiden var kort før problemene oppsto. Sykehuset Østfold er blant de mange som forteller at pasientene har fått brev om situasjonen og spørsmål om å returnere CPAP-er de ikke bruker. – Brevet har blitt positivt mottatt, og mange av dem som ikke bruker CPAP-en sin, har returnert den til oss. Per nå har vi kunnet levere ut CPAP-er til alle nye pasienter, sier avdelingssjef Sverre Granmark.

Brukes en stund til

– Resmed er jo en dyktig og pålitelig leverandør som gjør alt de kan, men så er det av og til situasjoner som en ikke klarer å gjøre noe med. Alle ledd er veldig oppmerksomme på dette og prøver å hjelpe pasientene så godt de kan, sier seksjonsleder Gunn Krogenes Larsen i Helse Bergen. – Heldigvis er disse maskinene bra i drift, og de går stabilt og lenge. De som har maskiner, er godt ivaretatt. Til søvnklinikken har vi klart å levere noe, men ikke så mye som de er vant til å få. Mange CPAP-er skiftes jevnlig ut. Kanskje kan den leveringsmengden som har vært vanlig, reduseres med at flere kan bruke den en stund til med nytt forbruksmateriell. Neste ledd er å se på hvem som kan bruke sin litt lenger og hvem som må ha ny, slår hun fast.

Kaster mindre

Problemene med å få levert CPAP-er nå, fører til at helseforetakene kommer til å reparere flere og kaste færre i tiden som kommer. Seksjonen for behandlingshjelpemidler i Helse Førde har for eksempel bedt teknisk avdeling på sykehuset, som gjør reparasjonene, om å reparere mer. – Dilemmaet da leveringssituasjonen var god, er at dette er forholdsvis timelig utstyr. Det er ikke store reparasjonen som skal til før det er mer lønnsomt å kjøpe nytt, sier seksjonsleder Jon Erik Skei. – Vi skal ha måte og instruere teknisk avdeling om å endre kriteriene for når de kasserer CPAP-en, sier Skei. Han understreker at Resmed har varslet om denne situasjonen over lang tid, og han har ikke inntrykk av at det er pasienter som må vente på å få CPAP ennå.

Bare én leverandør

Seksjonsleder Leif-Arne Rask på Nordlandssykehuset forteller noe av det samme: – Vi prøver å være dyktige på å resirkulere utstyret, og vi prøver å få inn CPAP-er som ikke blir brukt. Vi har veldig flinke teknikere som resirkulerer så de fremstår som nye etterpå. På den måten får vi hjulene til å få rundt. Vi merker at det er en ustabil leveransesituasjon: Det er ikke som før at vi bestiller og det kommer automatisk etter en liten uke, sier han. – Som et resultat av de nasjonale anbudene kan vi gå til konkurrenter for enkelte innkjøp, men når det gjelder CPAP, har vi bare én, sier Rask.

Holder 15 år

Flere sykehus og helseforetak forteller at de klarer å holde tritt med behovet, men at det er usikkert fremover. Det sier både Universitetssykehuset i Nord-Norge, Finnmarkssykehuset, Helse Fonna, Sykehuset Innlandet, Vestre Viken, Sykehuset Telemark og Sørlandet sykehus.  – Vi har hatt problemer med mye siden koronaen kom, og ikke alt har rettet seg helt. Det har vært litt lengre ventetid på CPAP-er, og vi vet at det har vært problemer med levering av selve CPAP-en og maskene, forteller avdelingsleder Jackline Iversen på Helgelandssykehuset.

– Vi vet at noen har utstyr hjemme som de ikke bruker. Da har vi jobbet hardt for å finne ut hvem som ikke bruker det, så vi kan resirkulere det til andre pasienter. Det samme gjør St. Olavs Hospital: Resirkulerer flere CPAP-er enn vanlig for å dekke opp for manglende leveringer. Tidligere har maskinene vært kassert når de har vært ute i fem år, men i praksis kan mange bruke dem i 15 år uten problemer.

– Trist for pasientene

Seksjonsleder Lene Hellum Kristiansen på Sykehuset i Vestfold forteller at staben på seksjonen for behandlingshjelpemidler snakker om CPAP-leveringsproblemene hver dag. – Det som er trist, er at det er pasientene det går ut over når vi ikke får de leveransene. Det går ut over pasientene som ikke får CPAP til hjemmebehandling. Dette er jo generelt for hele landet, sier hun. – Jeg kan ikke gi deg noe tall, men vi har løpende kontakt med behandlermiljøet. Frem til nå har det gått rimelig bra, men jeg regner med at behandlermiljøet må prioritere, sier hun.

Pasientene venter

Ahus i Lørenskog er et av sykehusene der Somnus har snakket med pasienter som har måttet vente på CPAP. Der får ingen på enheten for behandlingshjelpemidler lov til å snakke med mediene om saken, og sykehuset sender epost i stedet for å svare på spørsmål. «Akershus universitetssykehus (Ahus) har pasienter som venter på CPAP. De med størst alvorlighetsgrad prioriteres først. Når det gjelder leveranser av utstyr, bør dere kontakte Sykehusinnkjøp som følger opp leverandør,» skriver kommunikasjonsrådgiver Cecilie Dahl.

Kronologisk rekkefølge

Også Oslo universitetssykehus (OUS) sender epost i stedet for å snakke med mediene. «Vi har konkrete problemer er ved utlevering av CPAP-maskiner som brukes til behandling av obstruktiv søvnapné. Denne saken gjelder hele Norge, og man klarer ikke å møte behovet,» skriver avdelingsleder Manuel Henriquez. Vanligvis kan OUS klargjøre og låne ut CPAP-maskiner omgående. Nå må nye pasienter som utredes, regne med «noe ventetid» før de kommer i gang med behandlingen. De lånes ut i tur og orden i den rekkefølgen sykehuset får beskjed fra spesialisten som har bestemt at pasienten skal ha CPAP. I visse, svært få tilfeller melder spesialisten fra om at en enkelt pasient må prioriteres fordi søvnapnéen er alvorlig, forteller Henriquez.

Tekst og foto: Georg Mathisen

Hvis flere kan bruke CPAP-en sin lenger, blir det lettere å løse mangelen, sier Gunn Krogenes Larsen, som leder seksjon for behandlingshjelpemidler i Helse Bergen. Hun er en av de 17 seksjons-, avdelings- og enhetslederne som Somnus har snakket med. (Arkivfoto)

Del