Neppe deprimert av alvorlig søvnapné

Økt alvorlighetsgrad av obstruktiv søvnapné er assosiert med mindre angst og depresjon

Forskere ved Universitetet i Bergen har gjennomført en studie der hensikten var å undersøke om det var sammenheng mellom angst og depresjon og alvorlighetsgraden av obstruktiv søvnapné (OSA) hos pasienter som ble henvist med mistanke om OSA.

3770 pasienter med gjennomsnittalder 49 år ble inkludert, og 70 % av utvalget var menn. Pasientene ble diagnostisert med polygrafisk søvnmåling, og svarte på et spørreskjema om angst og depresjonssymptomer (HADS), samt om de var under behandling for psykiske lidelser, eller om de tidligere var behandlet for depresjon.

Resultatene viste at 35,1% hadde en apnea-hypopnea-indeks (AHI) <5 (ikke OSA), 31,9% hadde AHI mellom 5 og 14,9 (mild OSA), 17,3% hadde AHI mellom 15 og29,9 (moderat OSA), og 15,7% hadde AHI ≥ 30 (alvorlig OSA).  Studien viste at forekomst av angst og depressive symptomer var signifikant lavere med økt alvorlighetsgrad av OSA, også når det ble justert for kjønn, alder, røyking, alkoholforbruk og fedme.

Increased severity of obstructive sleep apnea is associated with less anxiety and depression

Studien er publisert i Journal of Sleep Research  Publisert 08.12.2017

Bjørn Bjorvatn, Narvini Rajakulendren, Sverre Lehmann, Ståle Pallesen

Ståle Pallesen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenke

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29193447

 

Del