Nesten 100 forskjellige søvndiagnoser

A 3D character relax on a big flower.

Per i dag finnes det en liste på mer enn 80 forskjellige typer søvnforstyrrelser og søvnsykdommer. I sin bok “Søvn og søvnforstyrrelser” deler Mona Skard Heier og Anne M. Wolland søvnforstyrrelser og søvnsykdommer inn i fire kategorier. Forfatterne påpeker at inndelingen kan diskuteres, siden flere av sykdommene kan passe inn i mer enn én kategori.

 • Insomnier
 • Hypersomnier
 • Døgnrytmeforstyrrelser
 • Parasomnier

I en artikkel i Tidsskrift for den norske legeforening fra oktober 2009, deler Øyane, Hoven, Fetveit, Pallesen og Bjorvatn søvnsykdommer inn i seks hovedkategorier.

 • Insomni
  • Insomnier kjennetegnes av problemer med innsovning, nattlige oppvåkninger og/eller for tidlig oppvåkning om morgenen selv om forholdene ligger til rette for søvn
 • Søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser (f.eks. obstruktivt søvnapné-syndrom)
  • Søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser er en fjerde gruppe søvnsykdommer, der obstruktiv søvnapné-syndrom er den hyppigste varianten.
 • Hypersomni av sentralnervøs årsak (f.eks. narkolepsi)
  • Hypersomnier, hovedsymptomene er økt søvnighet på dagtid og patologisk kort innsovningstid. Den vanligste formen er selvindusert og kalles atferdsindusert, utilstrekkelig søvn-syndrom, mens narkolepsi og idiopatisk hypersomni er mer sjeldne former.
 • Døgnrytmeforstyrrelser (f.eks. forsinket søvnfase-syndrom)
  • Døgnrytmeforstyrrelser er den andre gruppen av søvnforstyrrelser. Ved forsinket søvnfase-syndrom har pasienten store innsovningsvansker og store problemer med å komme seg opp om morgenen
 • Parasomni (f.eks. søvngjengeri)
  • Parasomnier defineres som uønsket atferd eller ubehagelige fenomener som opptrer hovedsakelig eller utelukkende under søvn.
 • Søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser (f.eks. rastløse bein)
  • Rastløse bein og periodiske beinbevegelser under søvn tilhører en femte gruppe søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser.

I følge International Classification of Sleep Disorders, opereres det på den annen side med åtte kategorier:

 • Insomni
 • Søvnrelaterte respirasjonsproblemer (f.eks obstruktivt søvnapné-syndrom)
 • Hypersomni av sentralnervøs årsak (f.eks narkolepsi)
 • Døgnrytmeforstyrrelser (f.eks forsinket søvnfasesyndrom)
 • Parasomnier (f.eks søvngjengeri)
 • Søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser (f. eks rastløse ben)
 • Isolerte symptomer, tilsynelatende normale varianter og uavklarte symptomer
 • Andre søvnforstyrrelser

Listen over søvnsykdommer er internasjonal og kalles ICSD (International Classification of Sleep Disorders). Listen er satt opp av American Academy of Sleep Medicine, i samarbeid med European Sleep Research Society, den japanske Society of Sleep Research , og Latin American Sleep Society.

Alfabetisk liste (på engelsk) over 88 søvnsykdommer

Adjustment Sleep Disorder

Advanced Sleep-Phase Syndrome

Alcohol-Dependent Sleep Disorder

Alcoholism

Altitude Insomnia

Anxiety Disorders .

Benign Neonatal Sleep Myoclonus

Central Alveolar Hypoventilation Syndrome

Central Sleep Apnea Syndrome

Cerebral Degenerative Disorders

Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Circadian Rhythm Sleep Disorder NOS

Confusional Arousals.

Congenital Central Hypoventilation Syndrome

Delayed Sleep-Phase Syndrome

Dementia.

Electrical Status Epilepticus of Sleep

Environmental Sleep Disorder

Extrinsic Sleep Disorder NOS

Fatal Familial Insomnia

Fibromyalgia .

Food Allergy Insomnia

Fragmentary Myoclonus

Hypnotic-Dependent Sleep Disorder

Idiopathic Hypersomnia.

Idiopathic Insomnia

Impaired Sleep-Related Penile Erections

Inadequate Sleep Hygiene

Infant Sleep Apnea

Insufficient Sleep Syndrome

Intrinsic Sleep Disorder NOS

Irregular Sleep-Wake Pattern

Limit-Setting Sleep Disorder

Long Sleeper

Menstrual-Associated Sleep Disorder

Mood Disorders.

Narcolepsy

Nightmares

Nocturnal Cardiac Ischemia

Nocturnal Eating (Drinking) Syndrome

Nocturnal Leg Cramps

Nocturnal Paroxysmal Dystonia.

Non-24-Hour Sleep-Wake Syndrome.

Obstructive Sleep Apnea Syndrome

Other Parasomnia, NOS

Parkinsonism

Panic Disorder.

Peptic Ulcer Disease

Periodic Limb Movement Disorder

Posttraumatic Hypersomnia .

Pregnancy-Associated Sleep Disorder

Primary Snoring .

Psychophysiologic Insomnia

Psychoses

Recurrent Hypersomnia

REM-Sleep Behavior Disorder

REM Sleep-related Sinus Arrest

Restless Legs Syndrome

Rhythmic Movement Disorder

Shift Work Sleep Disorder

Short Sleeper.

Sleep Bruxism

Sleep Choking Syndrome

Sleep Enuresis

Sleep Hyperhidrosis.

Sleeping Sickness

Sleep-Onset Association Disorder

Sleep Paralysis

Sleep-Related Abnormal Swallowing Syndrome

Sleep-Related Asthma

Sleep-Related Epilepsy

Sleep-Related Gastroesophageal Reflux

Sleep-Related Headaches

Sleep-Related Laryngospasm.

Sleep-Related Painful Erections.

Sleep-Related Neurogenic Tachypnea .

Sleep Starts

Sleep-State Misperception

Sleep Talking.

Sleep Terrors .

Sleepwalking

Stimulant-Dependent Sleep Disorder

Subwakefulness Syndrome

Sudden Infant Death Syndrome

Sudden Unexplained Nocturnal Death Syndrome.

Terrifying Hypnagogic Hallucinations .

Time Zone Change (Jet Lag) Syndrome.

Toxin-Induced Sleep Disorder .

Del