D vitamin viktig for søvnen

  1. juni disputerte Anette Uhlving Larsen for doktorgraden i helsevitenskap med tittelen: “Vitamin D: Relations with Sleep and Bone Mineral Density” I denne doktorgraden har sammenhengen mellom vitamin D og helserelaterte endepunkter blitt undersøkt. I 2015-16 deltok mer enn 2.,000 personer i Tromsøundersøkelsen. Deltakerne donerte blodprøver og svarte på spørreskjema om helsetilstanden, inkludert spørsmål om søvnhelsen.

I dette materialet ble sammenhengen mellom vitamin D nivå og søvnlengde, trøtthet på dagtid og insomni (også kjent som søvnløshet) undersøkt. Det ble funnet en positiv sammenheng mellom vitamin D nivå og søvnlengde blant kvinner, samt lavere forekomst av insomni blant kvinner med normale vitamin D nivå sammenlignet med kvinner med høyt vitamin D nivå.

For å vite mer om denne sammenhengen, var det ønskelig å undersøke effekten av vitamin D tilskudd på søvnlengde, trøtthet på dagtid og forekomst av insomni. Det ble derfor inkludert et spørreskjema om søvnhelsen i en pågående intervensjonsstudie, som opprinnelig undersøkte effekten av vitamin D tilskudd i forebygging av hjerte- og karsykdom. Totalt 189 deltakere med lave vitamin D nivå ved studiestart fylte ut spørreskjemaet. Etter fire måneders behandling var det ingen forskjell i søvnlengde, trøtthet på dagtid eller forekomst av insomni mellom deltakere som hadde fått vitamin D og deltakere som hadde fått placebo (narremedisin).

Det var heller ingen forskjeller stratifisert på kjønn, vitamin D nivå- eller søvnproblemer ved studiestart. Videre ble det i en annen intervensjonsstudie undersøkt om vitamin D tilskudd uten tillegg av kalsium kunne ha en positiv virkning på beintettheten, som et forebyggende tiltak mot forringet beinhelse. I denne studien, som opprinnelig undersøkte om vitamin D kunne forebygge utvikling av type 2 diabetes, hadde vitamin D en positiv effekt på beintettheten hos menn, og effekten varierte avhengig av hvor beintettheten ble målt.

Matprodukter med mye D-Vitamin. Laks, tran, smør, egg og melk.

Del