Årsmøte utsatt til fredag 11. sept- ember

Corona-smittefaren tvinger Søvnforeningen til å utsette årsmøtet. Egentlig hadde styret tenkt å møtes på den opprinnelige datoen 24. april og avvikle årsmøtet via epost og videomøte. Men flere i styret er i utsatte grupper for smitte og er i karantene hjemme hos seg selv. Derfor blir også årsmøtet utsatt til smittefaren er over og legges til mestringshelgen. Årsmøte fredag 11. september på Soria Moria hotell i Oslo. Sekretariatet i Søvnforeningen er nå flyttet hjem til sekretærens kjøkkenbord på Holmlia. Årsmøtepapirene vil bli sendt ut til alle medlemmene via epost og papirbrev til dem som ikke har epost. Regnskapet er ferdig revidert og underskrevet. Driftsinntektene i 2019 var 1.136.905 kroner mot 1.095.767 kroner i 2018. Driftskostnadene i 2019 var 1.123.148 kroner mot 948.500 kroner i 2018. Driftsresultatet i 2019 var 13.757 kroner mot 147.266 kroner i 2018.  Sum eiendeler er 584.714 kroner i 2019 mot 575.878 i 2018. Medlemstallet for 2019 er godkjent med 825 medlemmer. Alle i styret som er på valg har akseptert gjenvalg. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes inn.

Bilde av Søvnforeningens midlertidige sekretariat:

 

 

Del