Alvorlig søvnapné og hjertesykdom og diabetes henger sammen

Forskere fra Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus har i denne studien undersøkt forekomsten av hjerteinfarkt, angina pectoris, slag, hypertensjon, diabetes mellitus, kronisk obstruktiv lungesykdom, astma, fedme og deres assosiasjon til obstruktiv søvnapné og dens alvorlighetsgrad (n= 1887). Resultatene viser en høyere forekomst av hjerteinfarkt, angina pectoris, hypertensjon, diabetes mellitus og fedme hos personer med mer alvorlig grad av obstruktiv søvnapné.  Nasjonal Kompetansetjeneste for Søvnsykdommer ( SovNo)  Les mer her

Del