Advarsel mot magnet- klips på CPAP

Magnetklips på CPAP-masken gjorde at en bruker måtte bytte ut pacemakeren sin. De har også ført til anfall. Nå advarer Philips mot å bruke masker med magnet sammen med hjertestartere og implantater.  Philips øker sikkerhetsavstanden til 15 centimeter. Har du magnetisk metall i overkroppen, så må du være forsiktig med å bruke maske med magneter. Det finnes et utall av forskjellige masker til CPAP-er. Stroppene som holder masken på riktig plass i ansiktet, kan settes sammen med flere forskjellige typer klips eller låser. Noen av dem er magnetiske.

Hjerte og hørsel

Har du en maske med en slik magnet, så kan du få problemer hvis du samtidig har operert inn metall i kroppen. Det kan dreie seg om alt fra magnetiske tannproteser eller CI-implantater for hørselshemmede til hjertestartere og pacemakere. Det er ikke noe nytt og ukjent at en magnet kan påvirke magnetiske metaller. Men nå har Philips fått 14 rapporter om at magnetene i CPAP-masker kan ha påvirket medisinske enheter. Rapportene forteller både om pacemakerfeil som fører til utskiftning, tilbakestilling av hjertestarter, anfall, defibrillator som slås av, endring i hjerteslag, uregelmessig blodtrykk og kognitive problemer.

Sikkerhetsavstand

– Derfor har vi forlenget sikkerhetsavstanden mellom magneter og implantat, forteller Jonny Eriksson. Han er kundeansvarlig for søvnbehandling hos Philips i Norge. Eriksson understreker at det slett ikke er noe nytt for leger og sykepleiere at de skal være oppmerksomme på maskemagneter og implantater: – I manualene fremgår det at det er en sikkerhetsavstand som sykehuspersonell skal ta hensyn til. Det som er gjort nå, er at vi har skjerpet kravene. Nå er sikkerhetsavstanden økt fra 5 til 15 centimeter, forteller han.

Slutt hvis du er i tvil

Den som er i tvil, må ta kontakt med legen sin. – I prinsippet skal du slutte å bruke maske med magneter om du har implantat, sier Jonny Eriksson. Magnetene kan påvirke også den som sover tett ved siden av deg, hvis han eller hun har implantat eller pacemaker. Nå er Eriksson opptatt av å få ut magnet-informasjonen til alle pasientene som har masker fra Philips: – Som det står i manualen: Har du implantat, skal du i prinsippet avslutte behandlingen og snakke med behandleren din om hvordan du løser det og om det finnes mulighet for å koble på vanlige klips med plast. Vi har en diskusjon med Sykehusinnkjøp om hvilke masker de kan tenke seg å bruke i stedet. Utfordringen nå blir å få ut informasjonen til pasientene, sier han.

Resmed vurderer

Også Resmed har magnetklips på noen av maskene sine. – Vi vil vurdere om ytterligere tiltak er nødvendig for ytterligere å sikre tryggheten for maskene våre som inneholder magneter, sier Marie Garfjeld. Hun videreformidler en offisiell uttalelse. – Vi mener at våre masker er trygge å bruke. Noen Resmed-masker bruker magneter i de nedre hodestroppene og rammen for å hjelpe med enkelt feste og en sikker passform, heter det i den. Magnetene er ikke sterkere enn at de ligger under grensen i veiledningen fra Icnirp, den internasjonale kommisjonen som arbeider med beskyttelse mot magnetisme og andre former for stråling. Dessuten følger det med instruksjoner til brukerne om magneter i nærheten av annet medisinsk utstyr, ifølge uttalelsen. – Vi vil fremdeles anbefale å bruke masker uten magneter til pasienter med metallimplantater som ikke kan garantere å overholde sikkerhetsavstanden, sier Marie Garfjeld i Resmed.

Tekst: Georg Mathisen

Magnetene på CPAP-maskene fra Philips skal ikke komme nærmere implantater – egne eller sengepartnerens – enn 15 centimeter.

 

 

 

 

 

 

 

Magnetene på en av maskemodellene fra ResMed.

Del