CPAP-trykk og bruk av skinne

Kontinuerlig positivt trykk i luftveiene kan forutsi resultatet av apnéskinnebehandling

Målet med denne studien var å vurdere om CPAP-trykk kan forutsi behandlingsresultatet med apnéskinne hos pasienter med lav CPAP etterlevelse. Tidligere studier viser at det er sammenheng mellom terapeutisk CPAP-trykk og behandlingsresultatet med apnéskinne hos pasienter med obstruktiv søvnapné (OSA), men disse studiene inkluderte enten pasienter som brukte CPAP med fast trykk eller pasienter med delvis lav CPAP etterlevelse. I mange land brukes hovedsakelig auto-CPAP, og bare pasienter med lav etterlevelse får tilbud om apnéskinnebehandling. Studier som undersøker forholdet mellom CPAP-trykk og behandlingsresultat med apnéskinne bør derfor fokusere på disse pasientene.

I denne studien ble 87 pasienter med moderat eller alvorlig søvnapné inkludert. Pasienter med pustestans under fem i timen ble sammenlignet med pasienter som hadde pustestans mellom 5 og 10 og som hadde mer enn 50 % reduksjon i pustestans. Resultatene viste at maksimalt CPAP-trykk var moderat forutsigbart for behandlingsresultatet av apnéskinne, men i kombinasjon med pustestans før behandling var muligheten for å identifisere de som ikke får bedring med apnéskinnebehandling høy.maske narval

Lenke:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29067558

Del