10 år etter vaksinen: Stortinget ber om mer fakta

Det er i høst 10 år siden svineinfluensaen rammet Norge og helsemyndighetene iverksatte en storstilt kampanje for å få befolkningen til å ta vaksinen Pandemrix. I ettertid viste det seg at noen – statistisk få i forhold til alle som tok vaksinen – utviklet hypersomni som narkolepsi 1 Det skjedde også en økning i antall tilfeller av narkolepsi 2, idiopatisk hypersomni og Kleine Levine syndrom. Noen av de som hadde diagnosene fra før, fikk forverret sin helsetilstand etter vaksinen.

Mandag 2. desember fikk Søvnforeningens styre møte lederen av Stortingets Helse. og Omsorgskomite, Geir Bekkevold fra KrF (og Horten).

Billedtekst: Fantastisk møte med leder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Geir Jørgen Bekkevold. Fra venstre Knut Bronder Paal Stensaas Geir Jørgen Bekkevold Stine Knudsen og Janiche Henden.

 

 

Styreleder Pål Stensaas innledet møtet med en oppsummering av notatet som var levert på forhånd. Han orienterte om Pandemrix-vaksinasjonen for 10 år siden og om situasjonen for de som utviklet hypersomni etter vaksinen eller som fikk forverret sin hypersomnidiagnose etter vaksinen. Hovedpoenget er at Staten har erkjent ansvar, men i hovedsak bare for diagnosen narkolepsi 1 og begrenset til barn og unge. Mange av de voksne som også pådro seg hypersomnidiagnose etter vaksinen, sliter i dag med å bli trodd i systemet.

Janiche Henden fortalte sin historie om sykdom og kampen for å bevare seg selv som menneske midt i motstand fra NAV og NPE. I tillegg til egen diagnose, måtte hun selge boligen og slutte i jobben som legemiddelkonsulent. Nå viser det seg at sønnen, som også tok vaksinen i 2009, har utviklet narkolepsi.

Det ble påpekt at NPE fortsatt mottar vaksinesaker 10 år etter vaksinasjonen.  Saksbehandlingstiden er uforsvarlig lang, flere år. NAV-systemet har ikke kompetanse til å vurdere slike svært sjeldne diagnoser og mange ender opp som sosialklienter. Det ble også understreket at antall nye pasienter etter 2009 med narkolepsi type 2, idiopatisk hypersomni og Kleine Levine syndrom har steget merkbart etter vaksinasjonen, uten at staten har erkjent ansvar for disse.

Det offentliges veiledningsplikt er nesten fraværende for de som er rammet. Pasienten står alene både i forhold til NAV, i forhold til tilrettelegging i skole, utdanning og arbeidsplass og ikke minst i kampen for erstatning gjennom NPE. Svarfristene for pasienten er korte, men for NPE er de uendelige

Styret fremhevet mangelen på kompetente sakkyndige i NPE-systemet. Søknader om erstatning avgjøres av leger oppnevnt som sakkyndige, men med annen kompetanse enn hypersomnier helt uten å møte eller samtale med pasientene. De få nevrologene i Norge som kan hypersomnier, regnes som inhabile, siden de har hatt kontakt med pasienter.

Nevrolog Stine Knudsen fra NevSom støttet Søvnforeningen i synet på det mangelfulle tilbudet til de som ble rammet. NevSom er ikke rigget for å kunne følge opp alle pasientene på en tilstrekkelig måte. Hun nevnte også utfordringene med økning i flere hypersomnidiagnoser etter vaksinen.

Søvnforeningen driver på dugnad og arbeidsmengden med rådgivning og hjelp øker stadig.

Det ble orientert om situasjonen i de andre nordiske land. Danmark har et nasjonalt senter som gir medisinsk hjelp, men veiledning i livsmestring er mangelfullt. I Sverige tilføres pasientforeningen for de som ble syke etter vaksinen flere millioner kroner årlig i frisk driftskapital for å følge opp pasientgruppen. Det ble orienter om hvorfor akkurat denne Pandemrix-vaksinen produsert i Dresden, førte til hypersomnier og hvilke land som ble      rammet.

Dette gjelder en liten, men alvorlig syk pasientgruppe. Det er lite kunnskap om disse sjeldne diagnosene både hos primærhelsetjenesten og hos spesialisthelsetjenesten. Behovet for informasjon er stort og pasientenes behov for oppfølging på en rekke områder av livet, ikke   bare den rent medisinske, er umettelig.

Konklusjonen på møtet var at Geir Jørgen Bekkevold ba om et notat med bakgrunnsinformasjon som han kunne ta med tilbake til komiteen. De ville seriøst vurdere et seminar eventuelt en høring for å skaffe en oversikt over situasjonen.

Søvnforeningen følger opp dette og kommer tilbake til komiteen med dokumentasjon og informasjon.

Etter møtet med Stortinget, hadde Søvnforeningen en lystenningsmarkering utenfor Stortinget med appeller og utdeling av informasjon.

Del